panele fotowoltaiczne dla firm adash system

Panele fotowoltaiczne dla firmy w Kielcach

Czy panele fotowoltaiczne opłacają się dla firm z Kielc ?

Decydując się na zakup panele fotowoltaiczne dla firmy w Kielcach, warto dokładnie poznać swój profil energetyczny. Mamy tutaj na myśli czyli w jakich godzinach zużywamy energię elektryczną. Schemat działalności firm mocno różni się od takiej w naszych domach więc potrzeby energetyczne też są inne.

Ponieważ firmy w Kielcach cechują się dość dużym zapotrzebowaniem na energię, moc instalacji fotowoltaicznej powinna wynosić przynajmniej 10 kW. Warto dodać, że inwestycję w fotowoltaikę dla firm należy traktować jako środek trwały i amortyzować pomniejszając kwotę odprowadzanego podatku.

Czy firma może starać się o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne?

            Fotowoltaika jest formą inwestycji dla firm. Regionalne Programy Operacyjne dofinansowują przedsiębiorców promujących odnawialne źródła energii. Każde województwo posiada własny program wsparcia ECO-Przedsiębiorców.

            Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Firmy korzystają z dofinansowań na inwestycję w fotowoltaikę.

Odsprzedaż energii z paneli fotowoltaicznych


            Firmy, tak samo jak osoby prywatne, mogą podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci dystrybucyjnej. Co więcej, tę część energii, której przedsiębiorstwo nie wykorzysta na potrzeby własne, może odsprzedać do Zakładu Energetycznego po cenie hurtowej, obowiązującej w danym kwartale. Fotowoltaika dla firm staje się ogólnodostępnym i powszechnym źródłem produkcji energii przez nas samych.

Dodatkowe korzyści z posiadania instalacji fotowoltaicznej w firmie: oszczędności i zysk – duży i szybki zwrot z inwestycji, przez obniżenie rachunków za energię

  • niezawodność – moduły fotowoltaiczne posiadają 25 lat gwarancji wydajności
  • częściową niezależność – firma zyskuję alternatywne źródło energii
  • łatwa dostępność – słońce jest dostępne dla wszystkich, to niewyczerpalne i darmowe źródło energii
  • bezpieczeństwo – własny prąd w przypadku nieprzewidzianych przerw w dostawach Zakładu Energetycznego
  • ekologia – brak zanieczyszczenia, emisji gazów, hałasu czy drgań, rozwiązanie przyjazne środowisku

Co o fotowoltaice dla firm mówi ustawa o OZE?

            Gdy firma z Kielc decyduje się na zakup paneli fotowoltaicznych Zakład Energetyczny wymienia licznik na dwukierunkowy podłączając w ten sposób instalację do sieci. Ustawa nakazuje zakładowi energetycznemu odkupienie od przedsiębiorcy nadwyżek, które są przez niego wyprodukowane.

Przedsiębiorca prosumentem – nowelizacja ustawy OZE

            Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE rozszerzyła definicję prosumenta. Pakiet prosumencki obejmuje małych i średnich przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii (w mikroinstalacji do mocy 50 kW) nie stanowi przewagi ich działalności gospodarczej. Dzięki nowemu brzmieniu ustawy OZE, firmy mogą korzystać z systemu zniżek, do tej pory dostępnego głównie dla gospodarstw domowych. Daje to przedsiębiorcom możliwość “magazynowania” nadwyżek wyprodukowanej energii w sieci, a następnie jej odbioru w okresach niższej produkcji.

Ile energii elektrycznej wytwarzają panele fotowoltaiczne dla firmy w Kielcach w rok?

            Biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne, instalacja fotowoltaiczna skierowana na południe, o mocy nominalnej 1 kWp, składająca się np. z 4 paneli o mocy 250 Wp każdy, przy łącznej powierzchni 6,5 m2, powinna wytworzyć rocznie średnio do 1050 kWh energii elektrycznej.

Czy warunki nasłonecznienia w Polsce sprzyjają zależności firma – fotowoltaika?

            Polska posiada podobne warunki nasłonecznienia do Niemiec, które są europejskim liderem na rynku produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energetyki słonecznej.  

Czy instalacja fotowoltaiczna musi być zamontowana na budynku firmy, której dostarcza energię?

            Panele fotowoltaiczne dla firmy w Kielcach można montować w dowolnym miejscu. Instalacja musi zostać podłączona do stacji transformatorowej. 

Czy instalacja jest odporna na warunki atmosferyczne?

            Panele fotowoltaiczne są odporne nie tylko na grad, ale również na kwaśne deszcze lub zasoloną mżawkę, która występuje w terenach nadmorskich. Panele wytrzymują uderzenia kul gradowych o wielkości do 3 cm. Zalecane jest ubezpieczenie całej konstrukcji przez dopisanie jej wartości instalacji do wartości budynku jako wyposażenie.

Instalacja fotowoltaiczna powinna być wykonana przez firmę fotowoltaiczną o dobrej renomie na rynku.

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest