Dotacje do paneli fotowoltaicznych

Program MÓJ PRĄD

W ramach tej dotacji możliwe jest uzyskanie do 5 tys zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie można wykorzystać na: panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robociznę. Z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne. Moc instalacji musi wynosić od 2 kW do 10 kW. Program według zapowiedzi NFOŚiGW ma być kontynuowany w 2021 w ramach III naboru wniosków.

Program CZYSTE POWIETRZE

W tym programie również można uzyskać do 5 tys. zł dofinansowania na instalację fotowoltaiczną. Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym aż do 2029r. Wnioski przyjmowane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

Program ENERGIA PLUS

Podstawowy cel projektu to wspieranie instalacji OZE do 500 kW na terenie całego kraju. Program ten jest dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ich biznesu. Program pozwala na uzyskanie pożyczki w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł). programu realizuje NFOŚiGW.

dofinansowania do paneli fotowoltaicznych

Adash System oprócz realizacji instalacji dla naszych klientów pomaga w kompleksowym przygotowaniu wniosku o dotację z odpowiednich programów rządowych. Nie musisz się już martwić sprawami formalnymi związanymi z wypełnianiem wniosków. Zapraszamy na darmowe konsultacje.