instalacje fotowoltaiczne Morawica

Fotowoltaika w Morawicy to dobra inwestycja

Fotowoltaika w Morawicy, co musisz wiedzieć?

            Instalacja fotowoltaiczna w gminie Morawica to jak najbardziej opłacalna inwestycja długoterminowa. W Polsce nasłonecznienie jest bardzo wysokie, a województwo świętokrzyskie ma naprawdę dobre warunki dla OZE.  Solarne instalacje sprawdzają się zarówno w domach jednorodzinnych, działkach rekreacyjnych i oczywiście firmach.

Instalacja fotowoltaiczna w Morawicy to dobra inwestycja

            Jednym ze sprzyjających czynników, który wpływa na wydajność instalacji fotowoltaicznej na terenie Morawicy jest dobry kąt padania promieni słonecznych, oraz siła tych promieni.

W Morawicy poziom insolacji wynosi 1100–1150 kWh/m2.

            Według strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jakość powietrza w Morawicy jest “Dobra”. Instalacje fotowoltaiczne działają najlepiej nie będąc wystawione na zacienienia, zabrudzenia, kwaśne deszcze. To daje bardzo dobre warunki na długotrwałe działanie i zwrot kosztów inwestycji.

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych w Morawicy dla firmy i osób prywatnych

            Koszty budowy instalacji fotowoltaicznych w Morawicy można zminimalizować ubiegając się o dotację z programu “Mój Prąd”. Istnieją również ulgi podatkowe pozwalające obniżyć koszt paneli (opcja dla osób prywatnych.

            „Mój prąd” jako program dofinansowania dla osób prywatnych, które decydują się na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w swoim gospodarstwie domowym. Całość prowadzi Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Środowiska w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

            W ramach programu można otrzymać dofinansowanie wynoszące nawet do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej (poniżej 5000 zł).

            Fotowoltaika jest również formą inwestycji dla firm przez Regionalne Programy Operacyjne.  Stworzono je dla przedsiębiorców promujących odnawialne źródła energii.

Program Energia Plus

W przypadku Energia Plus – fotowoltaika, dofinansowanie dla firm w 2021 będzie mogło przyjąć formę:

  • pożyczki – pokrywającej do 85% kosztów kwalifikowanych. Na tę formę wsparcia przewidziano przeważającą część środków – łącznie 1 264 286 978,50 zł,
  • dotacji – pokrywającej maksymalnie do 50 kosztów kwalifikowanych, dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC (technologii produkcji energii elektrycznej w obiegu). Całkowite środki na bezzwrotną formę wsparcia wynoszą 49 772 500,00 zł.

Dla inwestycji realizowanych w formie “project finance” wymagany jest wkład własny, w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w formie pożyczki może być oferowane w dwóch wariantach:

  • z oprocentowaniem preferencyjnym – WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku, z opcją umorzenia do 10% wypłaconej kwoty (maksymalnie 1 mln zł).
  • na warunkach rynkowych – wówczas pożyczka nie stanowi pomocy publicznej, a oprocentowanie ustalane jest na poziomie stopy referencyjnej, zgodnie z zasadami KE.

FOTOWOLTAIKA W MORAWICY

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest