farmy fotowoltaiczne z Adash System

Farmy fotowoltaiczne jako inwestycja kapitału

Farma fotowoltaiczna – budowa

            Pod pojęciem farmy fotowoltaicznej kryją się zarówno niewielkie instalacje fotowoltaiczne, oraz duże farmy fotowoltaiczne.

             Przedsiębiorcy mogą skorzystać z programu “Energia Plus”, w ramach którego wnioski można składać do 17 grudnia 2021 r lub do wyczerpania alokacji środków.

            Ten rodzaj wsparcia obejmuję pożyczkę w wysokości 85% całości inwestycji lub 50% dotacji całości inwestycji.

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej

            Budowa farmy fotowoltaicznej to dobra inwestycja.

Największą część kwoty stanowią oczywiście same moduły fotowoltaiczne

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na gruncie, znajduje się w przedziale

2 700 000 – 2 900 000 zł, a na dachu w przedziale 2 900 000 – 3 100 000 zł.

Wszelkiego typu instalacje fotowoltaniczne muszą mieć możliwie jak najlepszy dostęp do promieni słońca więc pierwsza decyzja dotyczy umiejscowienia samej działki dla naszej farmy solarnej. Podstawowe wymogi takiej farmy to:

 – farma powinna powstać na płaskim terenie

 – na gruncie klasy IV lub niższej

– minimum 2 hektary powierzchni użytkowej

– w pobliżu musi znajdować się sieć niskiego lub średniego napięcia

Dofinansowanie do farm fotowoltaicznych w Polsce 2020

            Unia Europejska przeznacza ogromne sumy pieniędzy na użytkowanie energii odnawialnej.W dniu 28 maja 2020. Komisja Europejska przedstawiła założenia pakietu antykryzysowego o nazwie „Next Generation EU”.

            Kilkadziesiąt miliardów eoro przeznaczonych na ten cel ma trafić do budżetu naszego kraju. Celem Wspólnoty europejskiej jest transformacja regionów wydobywających najwięcej węgla. Inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie do farm fotowoltaicznych w 2020 roku i później. To one są przecież narzędziem głównym osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r.

            Stworzenie farmy fotowoltaicznej wymaga posiadania dużego kapitału początkowego. Od tego mamy Regionalne Programy Operacyjne. Przykładowo w województwie małopolskim w latach 2007-2013 w ramach „Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” sfinansowano stworzenie kilkudziesięciu farm fotowoltaicznych, m.in. realizowanych przez największe firmy regionu – Tymbark czy PNB sp. z o.o.

Wsparcie farm fotowoltaicznych i OZE w systemie aukcyjnym

            System aukcyjny jest wyłączną formą wsparcia dla nowo realizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym farm fotowoltaicznych. Oparto go na kontraktach różnicowych. Mówiąc prościej producenci energii po wygraniu aukcji mają prawo do uzyskiwania pomocy w wysokości różnicy pomiędzy zakontraktowaną w drodze aukcji ceną energii a średnią ceną rynkową.

            Aukcję wygrywają oferty z najniższą ceną, aż do momentu gdy ich “wylicytowana” energia się wyczerpie. Zwycięzcy aukcji, otrzymują dotowanie na maksymalny okres 15 lat. Nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku! Przy czym wygrywający zobowiązany jest do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej z instalacji w ciągu 18 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji.

Dofinansowanie dla farm fotowoltaicznych 2020 przez banki

            Europejski Bank Inwestycyjny wraz z DNB Bank Polska finansują budowę 66 elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. To pierwsze tak potężne przedsięwzięcie dotyczące farm energetycznych. Bankowcy są bardzo przekonani do tego rodzaju inwestowania. Przekonują, że nowe instalacje tylko w pierwszym roku funkcjonowania wytworzą łącznie około 68 tys. MWh energii.

Pozwolenie na budowę farmy fotowoltanicznej

            Zgodnie z artykułem 29, pkt. 2, pozycja 16 Ustawy o prawie budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie prac, których celem jest montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518) oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy.

Jakie dokumenty, poza pozwoleniem na budowę farmy fotowoltaicznej?

            Do wykonania inwestycji, jaką jest farma słoneczna, prócz pozwolenia na budowę wydanego przez starostę powiatowego należy dysponować: projektem budowlanym oraz warunkami przyłączeniowymi instalacji. Ponad to inwestor musi sprawdzić, czy nieruchomość, na której ma powstać inwestycja, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja środowiskowa

            Budowa farmy fotowoltaicznej wiąże się również z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Czy O tym mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

    

Koncesja na farmę fotowoltaniczną

            Szczegółowe warunki zawarte są w ustawie “Prawo energetyczne”. Mając dodatkowo warunki przyłączenia, powinien on wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o uzyskanie koncesji na produkcję energii z odnawialnego źródła. Po otrzymaniu takiego upoważnienia oraz rejestracji na giełdzie TGE (Towarowa Giełda Energii), uruchomieniu i odbiorze farmy fotowoltaicznej przez firmę energetyczną, elektrownia może zacząć działać

Farmy fotowoltaiczne a dzierżawa gruntu

            Właściciel dzierżawiący grunty pod fotowoltaikę może liczyć na kwotę od 8 000 do 10 000 zł za hektar powierzchni w skali roku. Po przeliczeniu, okazuje się, że miesięczny stały dochód z tytułu dzierżawy to ok. 833 zł/ha.

Charakterystyka farmy fotowoltaicznej 

            W przypadku prosumentów i małych instalacji domowych sprzedaż prądu jest niemożliwa, a nadwyżki rozliczane są w inny sposób z zakładem energetycznym. Natomiast prąd, który produkuje farma trafia do sieci energetycznej, a jej właściciel w całości go odsprzedaje. 

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne

            Prąd wyprodukowany na farmie można sprzedawać. Przykładowo, inwestorzy, którzy są właścicielami takich elektrowni OZE mogą wziąć udział w specjalnych aukcjach. Aukcje podlegają jednak ścisłym warunkom. Jak działa aukcja OZE? 

– referencyjne ceny sprzedaży są określane przez rząd 

– inwestorzy wystawiają swoje oferty na aukcje. Oferty te nie mogą przekroczyć cen referencyjnych

– odrzuca się 20% najdroższych ofert

– po wybraniu najkorzystniejszych ofert inwestorów przedstawionych na aukcji, państwo odkupuje od nich prąd

– wsparcie dla inwestora powinno trwać maksymalnie 15 lat jeżeli sprzedaje prąd po cenach niższych niż rynkowe

FARMY FOTOWOLTAICZNE

udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest